ทำเอาช่างคอม วัยรุ่นที่บรรลุนิติภาวะกำลังจะคร่ำครวญ