ทำเอาช่างคอม เจาะสายรัดที่ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ลีลาเซ็กจัดเอาการ