นั่งเขี่ยหีเย็ดนิ้วตัวเอง ขอมีอะไรด้วยกันกับพลเมืองเก่าในสวนสาธารณะ