ทำเอาช่างคอม ผู้ชายส่วนใหญ่จะฆ่าเพียงเพื่อบูชาเท้าของฉัน น่ารักหุ่นเอ็กซ์หีอูม