นั่งเขี่ยหีเย็ดนิ้วตัวเอง ดอกทองเปิดความเป็นจริง นิยมถ่ายมือกันเอง