ดอกทองอมควยในลิฟต์ แต่เปิดออกและพ่อแม่เห็นเรา ประสบการณ์เสียวของเอลลี่