ตอนล่อกันเอาใว้ด้วย รูปแบบที่ต้องการชอบขี่ไก่ที่แข็งดี ลงทุนซื้อชุดมาเอาใจเสี่ย