ทำเอาช่างคอม ช่องคลอดสีชมพูถูกกระตุ้น นี้สิที่เค้าเรียกว่าเอว