นักแสดงสาวฝรั่งเอวไว วัยรุ่นที่มีอารมณ์ร่วมมักจะโกง นิยมถ่ายมือกันเอง