ที่ถ่ายตอนเอากัน ร้อนชื้นถูกตอกอย่างดี ลูกครึ่งเอเชียนามว่า