ตอนล่อกันเอาใว้ด้วย ความงามที่ถูกตอกตะปู นิยมถ่ายมือกันเอง