นั่งเขี่ยหีเย็ดนิ้วตัวเอง เยาวชนรัสเซียที่น่ารังเกียจและบิดเบือน นิยมถ่ายมือกันเอง