ตอนล่อกันเอาใว้ด้วย ขวา – ราชาแห่งความเป็นจริง ผู้ชายอะไรเอาเก่งมากๆ