ทั้งเอาเดี่ยว รอยแตกชื้นสีชมพูถูกกระตุ้น มาเอากันที่ห้อง