ทั้งเอาเดี่ยว นัดบอดกลายเป็นกระแทกหี นี้สิที่เค้าเรียกว่าเอว