ทั้งเอาเดี่ยว สด 18 รีมิกซ์ วัยรุ่นตั้งกล้องเอากัน