ทั้งเอาเดี่ยว มีกำลังวังชาจากด้านหลังเย็ด วัยรุ่นเอามันแตกในเลย