นางเอกฝรั่งโม้กเทพ วัยรุ่นใหม่ได้รับเย็ดดี นิยมถ่ายมือกันเอง