ทั้งเอาเดี่ยว เวลาวัยรุ่น ลงทุนซื้อชุดมาเอาใจเสี่ย