นักดาบเอลซ่าเอากับพ่อมด เจาะจุดชื้นเล็ก ๆ นิยมถ่ายมือกันเอง