ที่ถ่ายตอนเอากัน จูบเร่าร้อนระหว่างมินะและจินเจอร์ก่อนที่จะถูกโต้งขย้ำ