นักเรียนเอากัน บังคับให้เย็ดเพื่อนร่วมห้องเพื่อจ่ายค่าเช่า มาเอากันที่ห้อง