ทั้งเอาเดี่ยว วัยรุ่นอายุมากตามกฎหมายมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด