นางเอกฝรั่งโม้กเทพ ไม่แน่ใจมือสมัครเล่นหน้าม้าตัวแทนปลอมกลางแจ้ง มาเอากันที่ห้อง