ที่ถ่ายตอนเอากัน การซ้อมในโรงเรียนและเรื่องเพศ นี้สิที่เค้าเรียกว่าเอว