ตอนล่อกันเอาใว้ด้วย ป่าเชี่ยเอ้ยหลังจากผ่อนคลายอาบน้ำ นิยมถ่ายมือกันเอง