วัยรุ่นอายุมากตามกฎหมายมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ป๋าขาเอาควยออกก่อน