ทำหนังหารายได้ เลียร่องที่ตีบและเงี่ยน มาใหม่ หนัง