ติดต่อลบ ติดต่อขอหนัง ทำความสะอาดและเปียกจากฝักบัว มาใหม่ หนัง