พวกเขาจะใช้สายรัดของเล่นใหม่หลังจากเลียอุโมงค์รักอันโอชะของกันและกัน & ระยะเวลา;