ทำเอาช่างคอม การขุดเจาะฉกที่งดงาม รุมเอาควยเท่าแขน