นั่งเขี่ยหีเย็ดนิ้วตัวเอง โจรแปลกใหม่จับและเย็ดโดยการรักษาความปลอดภัยห้างสรรพสินค้า นิยมถ่ายมือกันเอง