นักดาบเอลซ่าเอากับพ่อมด วัยรุ่นวัยซนตามกฎหมายไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากจู๋อย่างหนัก นิยมถ่ายมือกันเอง